Politica de confidențialitate

Protecția datelor personale este importantă pentru noi atunci când accesați website-ul nostru. Vă prezentăm mai jos informațiile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

1. Identitatea și datele de contact ale operatorului

SC OFF THE RECORD SRL-D, cu sediul social în Aleea Panama, nr.3, sector 1, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/9075/2015, având Cod Unic de Înregistrare 34812185, în calitate de autor, proprietar și administrator al site-ului www.talkoclock.ro, respectă confidențialitatea și securitatea prelucrării de date cu caracter personal ale fiecărei persoane care accesează site-ul. În acest sens, depunem toate eforturile ca informațiile pe care le primim să fie utilizate doar in scopuri legale și determinate.

2. Definiții

3. Scopul prelucrării datelor personale

Prin completarea oricărui formular pus la dispoziție pe site-ul www.talkoclock.ro vă exprimați acordul expres cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către SC Off the Record SRL-D, atât manual cât și automat, în scopul de a fi contactat de către un reprezentant al firmei noastre cu privire la solicitarea dumneavoastră, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD).

În situația în care datele dvs. vor trebui prelucrate în alte scopuri decât cele prezentate mai sus, veți fi informat/ă înainte de a le prelucra, iar acestea vor fi prelucrate numai cu acordul dumneavoastră.

Daca nu sunteți de acord ca datele dumneavoastră să fie prelucrate, aveți dreptul și libertatea de a nu completa formularele disponibile si de a nu accesa site-ul www.talkoclock.ro. Vom respecta întotdeauna legislația română și pe cea europeană cu privire la protecția datelor cu caracter personal, indiferent de modul în care ne-au fost transmise (prin e-mail, telefonic sau prin formular de înscriere).

4. Furnizarea datelor personale este:

 1. Voluntară, fără a avea în vedere încheierea ulterioară a unei relații comerciale.
 2. Obligatorie, în vederea achiziționării serviciilor noastre, și, implicit, pentru încheierea unei relații comerciale și a înregistrării fiscale a acesteia, inclusiv a facturării.
 3. Opțională, pentru primirea diverselor mesaje publicitare (campanii, promoții), newslettere. În cazul în care nu sunteți de acord cu transmiterea datelor în acest scop, nu înseamnă că nu puteți beneficia de serviciile noastre.

5. Protecția datelor personale

SC Off the Record SRL-D nu va dezvălui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului www.talkoclock.ro, cu excepția angajaților, colaboratorilor autorizați și contractorilor/partenerilor ce au calitatea de persoane împuternicite , cărora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa în numele SC Off the Record SRL-D sau pentru a furniza serviciile disponibile pe site-ul www.talkoclock.ro.

SC Off the Record SRL-D a implementat măsurile organizatorice și de securitate necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat, a utilizării, alterării sau distrugerii datelor cu caracter personal, conform prevederilor RGPD. Toti angajații, colaboratorii și furnizorii de servicii ai SC Off the Record SRL-D, care intră în contact cu datele cu caracter personal, trebuie să acționeze în conformitate cu principiile politicilor și procedurilor de confidențialitate și de securitate a datelor cu caracter personal.

6. Transferul datelor personale in afara UE

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate către țări din afara UE.

7. Stocarea datelor personale

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului www.talkoclock.ro sunt reținute pe o perioadă de 2 ani, în vederea prestării serviciilor oferite pe site.

8. Cookie-uri

 1. Cookie-urile sunt fragmente de informație pe care site-ul le transferă utilizatorilor pentru a putea ține evidența. În timp ce vă aflați pe un site, cookie-urile salvează preferințele dumneavoastră și astfel fac navigarea pe web mai ușoară. Majoritatea website-urilor folosesc cookie-uri. Acestea nu sunt folosite pentru stocarea informațiilor personale, ele ne arată cum și când vizitatorii folosesc site-ul, și ne ajută să vedem care sunt zonele populare și care nu sunt.
 2. Folosim cookie-uri pentru o bună evaluare a comportamentului utilizatorilor pe website-urile noastre în scopul oferirii serviciilor de marketing în mod corect și pentru ca dumneavoastră să puteți beneficia de toate facilitățile site-ului pe care îl vizitati.
 3. Cookie-urile pot fi dezactivate folosind preferințele browserului. Astfel, puteți seta browser-ul să refuze toate cookie-urile sau să indice atunci când un cookie este trimis. Însă, în cazul în care cookie-urile sunt dezactivate, vă informăm că este foarte posibil ca anumite funcționalități ale website-ului să nu poată fi folosite sau să aibă o viteza de încarcare foarte lentă.

9. Drepturile dumneavoastră

 1. Dreptul la informare – aveți dreptul de a fi informați asupra tuturor detaliilor menționate mai sus.
 2. Dreptul de acces – se referă la dreptul de a obține confirmarea din partea noastră că prelucrăm sau nu datele dvs. personale și, în caz afirmativ, aveți acces la datele furnizate și la informații privind modul în care sunt prelucrate datele.
 3. Dreptul la opoziție – aveți dreptul de a va opune prelucrării datelor personale dacă prelucrarea este efectuată în scopuri despre care nu ați avut cunoștință. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor oricănd în ceea ce privește marketingul direct.
 4. Dreptul la portabilitatea datelor – vă oferă dreptul de a primi datele personale într-un format care să poată fi citit automat si care să permită ca datele să fie transmise direct altui operator.
 5. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – aveți dreptul de a solicita ca datele să fie șterse, fără întârzieri nejustificate, în situații precum: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; v-ați retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legatură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
 6. Dreptul la restricționarea datelor – se referă la dreptul de a cere restricționarea datelor pe o perioadă de timp, cum ar fi în situația în care s-a luat decizia ștergerii datelor dumneavoastră, iar dumneavoastră considerați că vă sunt utile în diferite situații, precum exercitarea unui drept în instanță. Totodată, în situația în care contestați acuratețea datelor ori prelucrarea este ilegală, puteți solicita restricționarea datelor. În urma primirii cererii dumneavoastră și în urma verificării acesteia, vom opri prelucrarea datelor personale pe o perioadă de timp.
 7. Dreptul la rectificarea datelor – puteți solicita rectificarea anumitor date personale, în cazul în care acestea sunt incomplete sau inexacte. Astfel, în funcție de scopul prelucrării, puteți completa și apoi transmite datele personale care lipsesc sau nu sunt corecte, și puteți chiar completa o declarație pentru conformitate.
 8. Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, atunci când constatați că v-au fost încălcate drepturile cu privire la prelucrarea datelor personale.

10. Modificări ale politicii de confidențialitate

Dacă va considera că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, SC Off the Record SRL-D va publica respectivele modificări pe această pagină, pentru a vă informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate și la modul în care acestea sunt utilizate.

Dacă aveți întrebări cu privire la politica de confidențialitate, vă rugăm să ne scrieți pe e-mail, la adresa hello@talkoclock.ro. Vom încerca să rezolvăm toate solicitarile într-un timp cât mai scurt. Dacă răspunsul nostru nu v-a mulțumit, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, București, telefon +40.318.059.211, e-mail anspdcp@dataprotection.ro).

Vă mulțumim!